Miliarium Liggende Hvit

Utvikling

Lyset i enden av tunellen nærmer seg

Haanes Martin
Som de fleste andre i boligutviklingsbransjen, opplever også vi at reguleringstakten og saksbehandlingstiden i de store byene går og har gått altfor langsomt i altfor lang tid. Over tid skaper dette strukturelle samfunnsproblemer som våre folkevalgte må ta tak i i dialog med oss og andre bransjeaktører.

Ved Montebello T-banestasjon i Oslo utvikler vi to av byens mest spennende og attraktive boligprosjekter: «Montebello Terrasse» og «Husebyplatået». Hvis våre to reguleringsforslag for disse prosjektene vedtas, danner de grunnlaget for en bymessig utvikling med flere hundre boliger, sårt tiltrengte nærtilbud og en mengde andre kvaliteter til beboere og nabolag på Montebello. Planforslagene ble ferdigstilt og oversendt til politisk behandling mot slutten av 2023, og vi forventer at disse blir behandlet i Rådhuset i 2024. Vi venter også politisk behandling av det innsendte planforslaget vårt for «Munkerudgrenda» som består av 36 familieboliger i bydel Nordstrand.
I Dr. Holms vei-prosjektet vårt i Oslo har vi en utfordrende veisak som vi jobbet iherdig med å løse gjennom hele 2023, men som ennå ikke er avklart. Planen var i utgangspunktet å igangsette byggingen der i 2023, men vi må avvente realiseringen av dette flotte prosjekt til veisaken er avklart og nyboligmarkedet har tatt seg noe opp.

I Bergen ble omsider vårt planforslag for «Kristianborg» lagt ut på offentlig ettersyn senhøsten 2023. Vi ser frem til å jobbe dette planforslaget frem til politisk behandling, forhåpentligvis i siste halvdel av 2024. Gjennom 2023 fant vi ut av at vår lille eiendom i Øvregaten potensielt kan tilføre litt krydder til omgivelsene sine ved en skånsom utvikling uten plankrav, noe vi vil forfølge videre i 2024.

I 2023 ble også planprogrammet for områdereguleringen av Storaneset i bydel Arna lagt ut på høring. Planprogrammet skal behandles politisk i 2024. Storaneset er i dag et kontor- og industriområde på ca. 100 daa som ligger vestvendt ved sjøen. Vi ser svært spennende transformasjonsmuligheter på sikt, blant annet et utviklingspotensial på ca. 1.500 boliger og varierte tilbud til lokalmiljøet. En utvikling av Storaneset slik vi ser for oss vil bidra til å løfte hele bydel Arna. I påvente av en fremtidig utvikling jobber vi i mellomtiden aktivt med å fremme Arna som sted å bo og besøke gjennom ulike lokale initiativ og aktiviteter. I 2024 blir en oppgradering av toglinjen mellom Arna og Bergen ferdigstilt, og det nye dobbeltsporet skal gi hyppigere avganger på strekningen som kun tar 8 minutter.

I Tromsø jobber vi jevnt og trutt med stedsutviklingsprosjektet «Fløylia» som ligger vestvendt og med nærhet til sjøen og fantastisk utsikt. Mange nye beboere flyttet inn her i løpet av 2023. Fløylia begynner virkelig å ta fin form med infrastruktur, lekeplasser og boligfelt som ferdigstilles på løpende bånd og med ulik arkitektur. Her gjenstår det å ferdigstille ca. 600 boliger.

Vi gjør det vi kan for å bidra med gode innspill til rullerende kommuneplaner, ta frem gode planforslag til politisk behandling og realisere vedtatte reguleringsplaner. Vi har et brennende ønske om å bidra til bærekraftig steds- og byutvikling!
Martin Høeg Haanes
Viseadministrerende direktør
TOMTEBANK - BOLIGTYPE OG PROSJEKTFASE
TOMTEBANK - GEOGRAFISK FORDELING
Fortsett med årsrapporten