Miliarium Liggende Hvit

Salg og marked

Utfordrende markedssituasjon

Dreyer Eileen Vammervold
Miliarium ble også negativt påvirket av det unormalt krevende nyboligmarkedet i 2023. Gjennom året oppnådde vi vesentlig lavere salgstakt i vårt prosjektunivers enn vi hadde regnet med ved inngangen til året, og vi så oss dessverre også nødt til å trekke et flott prosjekt fra markedet midlertidig.

Etter mange gode år er vi nå inne i en periode som gjør det krevende (men ikke umulig) å få igangsatt nye boligprosjekter når vi oppsummerer status quo ved inngangen til 2024. Nå – enda mer enn før – er det avgjørende å treffe ekstremt godt markedsmessig som følge av at det er mange færre aktuelle nyboligkjøpere der ute.
I enkelte prosjekter må vi avvente salgsstarter eller forvente vesentlig lavere omsetningshastighet inntil markedssituasjonen bedrer seg fordi en del regulerte og prosjekterte boliger ikke er optimalt tilpasset dagens markedssituasjon med tanke på type, størrelse eller prisnivå. Vi har dedikert mye tid det siste året på å forberede og være klare for å legge ut nye salgstrinn når markedet etter hvert kommer tilbake, forhåpentligvis i 2024.

Vi tror nyboligmarkedet vil bedre seg noe etter hvert som vi kommer et stykke ut i 2024. Dette gjelder spesielt i større byer med sterk underliggende befolkningsvekst og lav reguleringstakt, og med Oslo i en særstilling.

Totalt solgte vi 66 boliger i 2023 i vårt prosjektunivers (Miliarium sin andel 18 boliger). Dette er en nedgang fra 187 boliger i 2022 (Miliarium sin andel 42 boliger).
Totalt overleverte vi 331 boliger i 2023 (Miliarium sin andel 112 boliger), en solid økning fra 153 overleverte boliger i 2022 (Miliarium sin andel 39 boliger).
Kundereisen
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kundereisen og med å forsøke å oppnå høy kundetilfredshet i alle våre prosjekter. Våre kunder skal få positive opplevelser og erfare at de blir godt ivaretatt gjennom hele kundereisen. I 2023 utarbeidet vi en oppdatert kundereisestrategi som danner grunnlaget for enda mer fornøyde kunder inn i fremtiden.
Eileen Vammervold Dreyer
Salgs- og markedsdirektør
KTI color 2022 transparant
SOLGTE ENHETER
OVERLEVERTE ENHETER
Fortsett med årsrapporten