Miliarium Liggende Hvit

Konsept

Miliarium Premium

Kilgata7
Kundetilfredshet er sterkt forankret i vårt selskaps-DNA. Vi fokuserer på kundens behov i alle faser av prosjektutviklingen og har utviklet vårt eget Miliarium Premium-konsept for utvalgte mellomstore og store prosjekter. Vi tilpasser konseptet grundig basert på markedsundersøkelser før det endelige konseptet defineres.
Kilgata11
I 2022 har vi fått verdifulle tilbakemeldinger fra beboere i Nye Kilen Brygge-prosjektet i Sandefjord. Flere av tjenestene har svært høy dekningsgrad, og servicevertinnen sin popularitet har ført til en økning i stillingsprosenten hennes. Tilbakemeldingene fra beboerne viser at de opplever at Premium-tjenestene øker verdien av boligen deres, og de anbefaler gjerne andre å kjøpe bolig i et tilsvarende prosjekt.
Treningsrom 2
Vi vurderer relevansen av Miliarium Premium i alle nye prosjekter og jobber kontinuerlig med å videreutvikle konseptet. Vi har sett viktigheten av å tilpasse konseptet individuelt for hvert prosjekt for å møte behovene til de aktuelle kundegruppene. Erfaringene fra Nye Kilen Brygge gir oss et godt grunnlag for beslutninger om hvilke tilbud vi skal inkludere i prosjekter videre. Vi gjør også alltid tilpasninger basert på hvordan markedet og boligbehovet utvikler seg på et generelt grunnlag. Det skal ikke være noen tvil om at Miliarium Premium består av tilbud som går utover den vanlige standarden i andre prosjekter.

Film om Premium-konseptet i Nye Kilen Brygge

Fortsett med årsrapporten