Miliarium Liggende Hvit
2023

Årsrapport

Leder

Godt fundament for fremtiden

2023 var et krevende år for boligutviklingsbransjen og også for Miliarium. Vi erfarte ytterligere fremdriftsutfordringer i flere prosjekter kombinert med markante økninger i finanskostnader og svakt boligsalg. Miliarium nådde likevel viktige milepæler i flere reguleringssaker, vi sluttførte et godt prosjektsalg på tross av at vi normalt ikke selger prosjekter, og vi omprofilerte Miliarium. Vi har svært attraktive utviklingstomter i porteføljen vår og ser frem mot et ventelig meget spennende 2024!
Les mer
Karlsen Peder II

Nøkkeltall

MORSELSKAP
Resultat (MNOK) 2023 2022
Driftsinntekter - -
Driftskostnader -11,4 -12,3
Driftsresultat -11,4 -12,3
Finansposter 26,1 38,3
Skattekostnader 1,8 1,8
Årsresultat 16,6 27,8
Balanse (MNOK) 2023 2022
Eiendeler 714,6 685,2
Gjeld 93,5 80,7
Egenkapital 621,1 604,5
Egenkapitalandel 86,9% 88,2%
Verdijustert egenkapital 998,7 996,7
KONSERN
Resultat (MNOK) 2023 2022
Driftsinntekter 10,1 11,2
Driftskostnader -32,3 -31,0
Driftsresultat -22,2 -19,8
Finansposter 4,9 69,7
Skattekostnader 3,6 3,1
Årsresultat -13,7 53,0
Balanse (MNOK) 2023 2022
Eiendeler 868,9 858,4
Gjeld 283,8 261,1
Egenkapital 585,1 597,2
Egenkapitalandel 67,3% 69,6%
 • Om Miliarium

  Gode hjem og nabolag

  Vår forretningsidé er å skape gode hjem og nabolag. Dette jobber vi med hver dag og i alle ledd av vår prosjektutvikling; fra akkvisisjon av tomter til overlevering av nye hjem til våre boligkjøpere. Vi er opptatte av god arkitektur og materialitet, samt å tilføre markedstilpassede kvaliteter til alle prosjektene våre. Hver eneste tomt er i en viss grad unik, og boligkjøpere har ulike preferanser og levemåter. Hvert eneste prosjekt fortjener derfor en lokal steds- og markedstilpasset konseptutvikling, som danner et godt grunnlag for at vi skal kunne skape gode hjem og nabolag.
 • Om Miliarium

  Team Miliarium

  DSCF9245
 • Om Miliarium

  Ledergruppen

  Karlsen Peder II
  PEDER STAVNES KARLSEN
  Adm. direktør
  Haanes Martin
  MARTIN HØEG HAANES
  Viseadm. direktør
  Dreyer Eileen Vammervold
  EILEEN V. DREYER
  Salgs- og markedsdirektør
  Dalevoll Mats web
  MATS DALEVOLL
  Investeringssjef
 • Om Miliarium

  Styret

  Miliarium kontaktpersoner roger adolfssen
  ROGER ADOLFSEN
  Styrets leder
  Kristian Adolfsen 2015
  KRISTIAN A. ADOLFSEN
  Styremedlem
  Karlsen Peder II
  PEDER S. KARLSEN
  Styremedlem
  Ane
  ANE NORDAHL CARLSEN
  Styremedlem
  Roar Eidissen
  ROAR EIDISSEN
  Styremedlem
  Rikter Svendsen Kristen
  KRISTEN RIKTER-SVENDSEN
  Styremedlem
 • Om Miliarium

  Eiere

1 av 5

Vårt prosjektunivers 2023

6
Regioner
43
Prosjekter totalt
4550
Boliger i tomtebank
66
Solgte boliger
331
Overleverte boliger

Med kunden i fokus

Miliarium Premium

Å være kundeorienterte er sterkt forankret i vårt selskaps-DNA. Vi har utviklet vårt eget Miliarium Premium-konsept som vi integrerer i og skreddersyr til utvalgte prosjekter.
Les mer

Salg og marked

Utfordrende markedssituasjon

Miliarium ble også negativt påvirket av det unormalt krevende nyboligmarkedet i 2023. Gjennom året oppnådde vi vesentlig lavere salgstakt i vårt prosjektunivers enn vi hadde regnet med ved inngangen til året, og vi så oss dessverre også nødt til å trekke et flott prosjekt fra markedet midlertidig.
Les mer
Dreyer Eileen Vammervold
 • Prosjekt Munkerudgrenda

  Bærekraft

 • Munkerudgrenda bilde 2
  BÆREKRAFT

  Strategi

  I 2023 reviderte vi bærekraftstrategien vår i tråd med vår misjon om å bidra til bærekraftig steds- og byutvikling. Vi har bærekraft, livskvalitet og miljø i fokus i alle våre prosjekter. Vi bygger miljøvennlige og fleksible bygg som er tilpasset de lokale omgivelsene.
 • Vannlinje Bjerkaker
  BÆREKRAFT

  Resultater

  I 2023 har Miliarium gjennomført flere konkrete tiltak i prosjekter under utvikling, med bakgrunn i vår bærekraftstrategi. Det har blitt utført BREEAM pre-analyser, vurdert bærekraftige løsninger i de enkelte prosjektene, kartlagt muligheter for forbedring av biologisk mangfold og satt bærekraft på agendaen med samarbeidspartnere.
1 av 3

Utvikling

Lyset i enden av tunellen nærmer seg

Som de fleste andre i boligutviklingsbransjen, opplever også vi at reguleringstakten og saksbehandlingstiden i de store byene går og har gått altfor langsomt i altfor lang tid. Over tid skaper dette strukturelle samfunnsproblemer som våre folkevalgte må ta tak i i dialog med oss og andre bransjeaktører.
Les mer
Haanes Martin

Prosjekter

Vårt prosjektunivers

Ved utgangen av 2023 var Miliarium investert direkte og indirekte i en prosjektportefølje med et totalt urealisert potensial på 4.550 boliger.
Kart norge
X
HELE NORGE
4 550
boliger

43 Prosjekter

X
BODØ
500
boliger

5 Prosjekter

X
LOFOTEN
250
boliger

1 Prosjekt (ferdig regulert)

X
BERGEN
500
boliger

3 Prosjekter (regulering)

X
ØSTLANDET
2 700
boliger

33 Prosjekter

X
TROMSØ
600
boliger

1 Prosjekt

 • Bla videre for å se

  Utvalgte prosjekter fra 2023

  CODE MONTEBELLO jl V01 FINAL eksteriør
 • Nordstrand, Oslo

  Munkerudgrenda

  Munkerudgrenda inneholder et 30-talls familieboliger i form av rekkehus og tomannsboliger. Reguleringssaken ble oversendt til politisk behandling tidlig i 2023. Forventet salgsstart er i 2024.
  Prosjektets hjemmeside
  Munkerudgrenda Dumphuske liten2
 • Holmenkollen, Oslo

  Dr. Holms vei 15

  Dr. Holms vei 15 inneholder et eksisterende ærverdig vernet hovedhus og ni nye tomannsboliger. Boligene får hver sin store private terrasse med vidstrakt, fin utsikt. Forventet byggestart er i 2024.
  Prosjektets hjemmeside
  Dr Holmsvei15 Eksteriør Drone v7 3destate no
 • Oslo

  Montebello Terrasse

  Tomteområdet ligger rett ved Montebello T-banestasjon og er utpekt som et prioritert utviklingsområde i Oslo. Her planlegger vi med sør-vest vendte leiligheter med fantastiske bokvaliteter, gode solforhold og spektakulær utsikt. Reguleringssaken ble oversendt til politisk behandling mot slutten av 2023.
  CODE MONTEBELLO jl V02 FINAL
 • Oslo

  Husebyplatået

  Eiendommen med både store historiske bygninger og betydelige ubebygde tomtearealer ligger rett ved Montebello T-banestasjon og er utpekt som et prioritert utviklingsområde i Oslo. Her planlegger vi med ca. 550 nye boliger, friområder og nærtilbud som f.eks. dagligvarebutikk, kafé og treningssenter. Reguleringssaken ble oversendt til politisk behandling mot slutten av 2023.
  Prosjektets hjemmeside
  Torget
 • Drammen, Østlandet

  Solís, Konnerud

  Eiendommen er ferdig regulert (ca. 120 leiligheter), og vi arbeider med detaljprosjektering. Forventet salgsstart er i 2024.
  Prosjektets hjemmeside
  231127 Prosess KS illustrasjon SOLIS
 • Bergen

  Kristianborg

  Tomteområdet har en sentral beliggenhet ved bybanestoppet Kristianborg og gang- og sykkeltunellen til Fyllingsdalen. Her planlegger vi med rundt 150 boliger og noe næring. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn på tampen av 2023.
  Kristianborg1
 • Tromsø

  Fløylia

  Stedsutviklingsprosjektet «Fløylia» ligger vestvendt og med nærhet til sjøen og fantastisk utsikt. Mange nye beboere flyttet inn her i løpet av 2023. Infrastruktur, lekeplasser og boligfelt ferdigstilles på løpende bånd og med ulik arkitektur. Her gjenstår det å ferdigstille ca. 600 boliger, dagligvareforretning, treningssenter, ski- og akebakke, m.m.
  Prosjektets hjemmeside
  David Jensen jensenmedia 0103
1 av 8