• Storaneset 2

Nøkkelinformasjon

Sammen med andre grunneiere og Bergen kommune jobber Miliarium med planer om en langsiktig transformasjon av Storaneset, som ligger sentralt ved Arnavågen i Arna bydel, fra dagens næringsvirksomhet til et fremtidig attraktivt boligområde.

Miliarium og Hølleland Holding eier i fellesskap en vesentlig del av Storaneset og har i dag en samlet eiendomsmasse på ca. 22.000 kvm under forvaltning.

Eiendommene våre ligger ca. en kilometer fra togstasjonen i Arna. Nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen åpner i 2024 med avganger fra Arna stasjon hvert 15.minutt.

En kommende reguleringsplan for Storaneset skal legge til rette for en transformasjon av området til boliger, næring, sosial infrastruktur og nærtilbud med handel og tjenesteyting.

Salgsstart forventes tidligst i 2026/2027.
Under utvikling
Ca. 40 mål tomteområde
Ca. 1500 enheter
Leiligheter

Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no