• Kristianborg1

Nøkkelinformasjon

Miliarium utvikler et attraktivt prosjekt rett ved det nye bybanestoppet Kristianborg og ny gang- og sykkeltunnel til Fyllingsdalen.

Prosjektet får flott arkitektur med variasjon i materialbruk og volum som skaper identitet og særpreg. Fargene hentes fra Bergens rike fargekultur.

Vi planlegger med romslige og frodige gårdsrom som blir viktige møteplasser for lek, avslapping og rekreasjon.

Prosjektet er under regulering.

Planlagt salgsstart er i 2025.
Under utvikling
Planområde på ca. 16 daa
142 boliger
Leiligheter
  • 5a Fugleperspektiv fra nord mot sør
  • 5c Perspektiv bebyggelsen med bybanestopp og friområde
  • 5e Perspektiv gatetun i sør

Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no