Planforslaget for Husebyplatået er sendt til PBE

Planforslaget for «Husebyplatået» ved Montebello t-banestasjon er sendt til plan- og bygningsetaten som nå behandler forslaget før det sendes til politisk behandling.

Det gamle industriområdet skal transformeres til et nabolag med en miks av boliger, næring og ulike tilbud som vil være tilgjengelig for hele lokalmiljøet på Montebello. Miliarium utvikler prosjektet sammen med JM Norge og prosjektgruppen er godt fornøyd med at reguleringsprosessen er enda et steg nærmere realisering. 

Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no