Montebello Terrasse berømmes av Rådet for byarkitektur

Miliarium og Fredensborg Bolig utvikler Montebello Terrasse på Oslo vest. Rådet for byarkitektur er positive til prosjektet, og berømmer bruk av fine formgrep.

Rådet for byarkitektur er oppnevnt av byrådet, og uttaler seg om aktuelle saker og temaer av prinsipiell eller overordnet karakter. I vurderingen av Montebello Terrasse skriver rådet at medlemmene er positive til prosjektet, og de berømmer bruk av fine formgrep for å oppnå høy bokvalitet, felles uteområder og tilpassing til nabobebyggelse.

Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no