Miliarium selger prosjekt i Ytre Enebakk

Boligutvikleren Bakke kjøper boligprosjektet «Månetoppen» i Ytre Enebakk av Miliarium og NHC. Avtalen ble inngått i oktober 2022 og Bakke har nå kjøpt 100% av aksjene i prosjektselskapet Østmarka Panorama AS.

I 2020 inngikk Miliarium og det Adolfsen-kontrollerte selskapet NHC samt andre aksjonærer, en avtale med en lokal grunneier om eiendommen i Våglia i Ytre Enebakk. Miliarium har siden den gang videreutviklet prosjektet, herunder detaljering av infrastruktur, nødvendige reguleringsendringer og markedstilpasninger for å optimalisere prosjektet. Prosjektet er ferdig regulert og det planlegges oppføring av flere hundre boliger, både småhus og leilighetsbebyggelse.

Miliarium berømmer kommunen for et meget godt samarbeid de siste årene. «I løpet av de innledende samtalene med planavdelingen, ble det klart at kommunen ønsket å gjøre det som var mulig for å bidra til et godt prosjekt. Når vi nå ser tilbake på prosessen er det tydelig for oss at kommunen har etterlevd denne lovnaden. Vi ønsker Bakke lykke til med den videre utviklingen av prosjektet» sier prosjektleder hos Miliarium, Olav Walthinsen.

Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no