Miliarium skal bygge 175-200 boliger på Kristianborg

Miliarium skal bygge 175-200 boliger direkte ved det kommende kollektivknutepunktet på Kristianborg med bybanestopp, bussholdeplasser og nye hovedsykkelruter. Prosjektet har fått navnet Kristianborg Stasjon. Miliarium har de siste årene kjøpt boliger på Kristianborg og har nå tomteområde på knapt ti dekar over portalen for nye Kristianborg bybaneholdeplass.

Bystyret positiv til fortetting

Det siste som har skjedd i saken var behandling av prinsippsak i Bergen bystyre 16. juni. Det ble da vedtatt å videreføre det private planarbeidet basert på vedtatt kommuneplan (KPA 2018).

Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no