Medvirkningsarbeid skaper aktivitet i Arna

(Foto: Sture Nepstad/DARK Arkitekter)

Som en del av en større utvikling for Storaneset i Bergen har DARK Arkitekter tegnet et sauna-konsept for området. Dette er et av mange viktige steg som skal gjøres fremover for å øke aktivitetstilbudet i Arna bydel. Saunakonseptet vil passe godt inn i fremtidens Arna, der flere sosiale møteplasser skal utarbeides i de nye områdeplanene under arbeid. Ambisjonen med å tilgjengeliggjøre noen tilbud parallelt med at planarbeidet pågår er at Arna skal bli mer attraktivt både for nåværende innbyggere og for fremtidige beboere og besøkende.

At det var nettopp badstuer på vannet som nå skal på plass er ingen tilfeldighet. I 2021 ble det gjennomført en medvirkningsprosess blant Arna sine innbyggere, der det ble spurt om hva de ønsker av fremtidig utvikling på Storaneset. Et viktig ønske var å gjøre sjølinjen mer tilgjengelig for folk i området. Det vil de foreslåtte badstuene på Arnavågen være et godt bidrag til, som et tilbud som vil være åpent for alle å ta i bruk. Tidligere har det blitt arrangert utekino på Storaneset, og flere tilbud vil bli lansert i tiden som kommer.

I 2020 vedtok byrådet i Bergen å sette i gang områdereguleringen for Storaneset i Arna, et område som i dag er preget av næringseiendom. Hølleland Eiendom og Miliarium eier en betydelig del av planområdet på Storaneset, og i prosjektet er det en målsetning om å bygge kulturtilbud, næring og opptil 1.500 boliger på Storaneset.

Storaneset sauna
(f.v.: David Bendiksen fra Miliarium Bolig, Ap-politiker Geir Dale, Stig Mæland, Hege Hammersland, Arne Myklestad og Camilla Vivås fra DARK Arkitekter. Foto: Ronny Bertelsen)
Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no