Fremgang i områdereguleringen på Storaneset

Bergen kommune har kunngjort oppstart av offentlig områderegulering for Storaneset og offentlig ettersyn av planprogram. Storaneset er et område på ca. 100 dekar i Indre Arna, ca. 1 kilometer fra togstasjonen i Arna der du kan ta toget til Bergen sentrum på bare 8 minutter.

– Områdereguleringen skal legge til rette for transformasjon av Storaneset fra dagens næringsområde til et byutviklingsområde. Et premiss for planarbeidet er å etablere en god trase for gående og syklende fra Storaneset til Øyrane, fremgår det av kunngjøringen.

Noen sentrale tema som skal undersøkes i planarbeidet, er utnyttelsesgrad i ny bebyggelse, kvalitet i byrommene, potensial for gjenbruk av dagens bygningsmasse og gode forhold for myke trafikanter. Ny skole og kobling over vågen til Holmen skal vurderes i planarbeidet.

Miliarium skal, sammen med Hølleland Holding, utvikle boliger på Storaneset som en del av områdeplanen.

Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no