Færre biler, mer lekeområder i Munkerudgrenda

– Det nye parkeringskonseptet gjør at prosjektet nå ikke fører til en økning i biltrafikk i Munkerudkleiva fra dagens situasjon, skriver prosjektleder Hvidsten i en e-post til Avisa Oslo.

Han legger også til at det blir en gangvei gjennom planområdet som gjør at fotgjengere og skolebarn i fremtiden kan ta en snarvei fra Munkerudkleiva til Slireveien.

Det er i dag få forbindelser og snarveier gjennom området. Man må gå lange omveier for å komme seg fra Slireveien i nord og til Munkerudkleiva i øst.

– Tanken bak dette nye nabolaget er å skape en barnevennlig grend som prioriterer lekeområder og andre utearealer.

Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no