Utvikling

Spennende tider
Haanes Martin
I Oslo fikk vi rammetillatelse på «Doktor Holms vei 15». Vi ser frem til snart å kunne starte byggingen av 9 tomannsboliger med spektakulære kvaliteter i Holmenkollen. I Oslo er vi på oppløpssiden med nye reguleringsplaner for «Montebello Terrasse» og «Husebyplatået» på Montebello, samt for «Munkerudgrenda» i bydel Nordstrand. Disse prosjektene vil i årene fremover tilføre Oslo hundrevis av attraktive boliger, etterlengtet nærtilbud og en mengde andre kvaliteter til beboere og nabolag.
Prosjektet «Månetoppen» i Ytre Enebakk valgte vi å selge oss ut av etter å ha jobbet med dette i et par år og beredet grunnen for å kunne sette i gang salg og bygging. «Månetoppen» er et stort, spennende og særdeles viktig prosjekt for Ytre Enebakk kommune, og samarbeidet med kommunen fungerte fint underveis. Vi mener at den nye eieren har gode forutsetninger for å kunne realisere et godt prosjekt.

I Bergen startet vi områdereguleringen av Storaneset i bydel Arna i tett samarbeid med kommunen, lokale utviklere og naboer. Storaneset er i dag et kontor- og industriområde på ca. 100 daa som ligger vestvendt ved sjøen. Vi ser svært spennende transformasjonsmuligheter på sikt, blant annet et utviklingspotensial på ca. 1.500 boliger og varierte tilbud til lokalmiljøet. En utvikling av Storaneset slik vi ser for oss vil bidra til å løfte hele bydel Arna. I påvente av en fremtidig utvikling jobber vi i mellomtiden aktivt med å fremme Arna som sted å bo og besøke gjennom ulike lokale initiativ og aktiviteter. I 2024 blir reisetiden mellom Arna sentrum og Bergen sentrum forkortet til ca. 10 minutter i forbindelse med oppgradert toglinje og nytt dobbeltspor.

I Tromsø overleverte vi våre første boliger på «Fløylia» i 2022. «Fløylia» er et stort stedsutviklingsprosjekt der vi totalt skal utvikle over 700 varierte boliger fordelt på leiligheter og småhus. Til området tilfører vi blant annet også en liten slalåmbakke med heistrekk, flere lekeplasser og andre rekreasjonsområder, nærbutikk og treningssenter. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med lokale eiendomsutviklere.

Gjennom våre deleide selskaper LED Eiendom, Heimgard Bolig og Corponor skjedde det også spennende ting. LED Eiendom med sin prosjektpartner solgte et stort næringsbygg i Nittedal på en forward-kontrakt. Hovedoppgjøret kom i 2022, mens sluttoppgjøret først kommer i 2023 når fasiten på kostnadene på byggearbeidene er klar. LED Eiendom står også midt oppi oppføringen av et spennende kombinasjonsprosjekt i Trondheim sentrum bestående av 32 leiligheter, 22 hybler og en dagligvarebutikk. Heimgard Bolig har gjort flere spennende akkvisisjoner, hvorav den mest spektakulære er «Porsgrunn Mekaniske»; et fremtidig boligprosjekt med ca. 300 leiligheter langs den idylliske Porsgrunnselven. Corponor ferdigstilte sentrumsprosjektet «Norrøna Apartments» i Bodø og har flere spennende prosjekter under utvikling.
Martin Høeg Haanes
Viseadministrerende direktør
TOMTEBANK - BOLIGTYPE OG PROSJEKTFASE
TOMTEBANK - GEOGRAFISK FORDELING
Miliarium Bolig © 2023