Salg og marked

Store svingninger
Eileen Vammervold Dreyer 2015 small
2022 startet med rekordsterk boligprisvekst i alle de store byene i landet. I suksessprosjektet vårt Fløylia i Tromsø lanserte vi to nye salgstrinn og oppnådde godt salg der fram mot sommeren. Tilsvarende opplevde vi i flere indirekte eide prosjekter i Bodø (via Corponor) og i Vestfold / Telemark (via Heimgard Bolig).

Utover året ble nyboligmarkedet preget av stor usikkerhet, og vi merket en betydelig brems i boligsalget i vårt prosjektunivers. Vi valgte å utsette salgs- og byggestarter i et par av våre prosjekter. Vi forventer at markedet gradvis tar seg opp igjen i løpet av 2023 og planlegger å lansere nye prosjekter og salgstrinn i 2023.

Totalt solgte vi 187 boliger i 2022 i vårt prosjektunivers (Miliarium Bolig sin andel 23%). Dette er en nedgang fra 366 boliger i 2021 (Miliarium Bolig sin andel 21%). Vi håper og tror på en økning i salget i 2023 selv om det fortsatt er stor usikkerhet i nyboligmarkedet ved avleggelse av denne rapporten.
Kundereisen
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kundereisen og med å forsøke å oppnå høy kundetilfredshet i alle våre prosjekter. Våre kunder skal oppleve at de blir godt ivaretatt gjennom hele kundereisen.

Blant annet derfor styrket vi vårt markedsteam i 2022 med ansettelsen av ny Markedsansvarlig.
Eileen Vammervold Dreyer
Salgs- og markedsdirektør
KTI color 2022 transparant
SOLGTE ENHETER
OVERLEVERTE ENHETER
Miliarium Bolig © 2023