CODE MONTEBELLO jl V02 FINAL

Bærekraft

Munkerudgrenda Huske liten

Vårt samfunnsansvar

Miliarium fokuserer på bærekraft, livskvalitet og miljø i alle prosjekter vi utvikler og forvalter.

Som utbygger og stedsutvikler er det vårt ansvar å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling. Dette påvirker vi blant annet ved å bygge miljøvennlige og fleksible bygg med løsninger som er praktiske gjennom byggenes levetid, og som er tilpasset de lokale omgivelsene. Vi jobber tett med samarbeidspartnere, rådgivere, leverandører og andre interessenter for å oppnå dette.

Vår bærekraftstrategi

Vi videreutvikler og reviderer jevnlig vår bærekraftstrategi i takt med tiden og nye krav og forventninger. Bærekraftstrategien vår inkluderer konkrete tiltak og mål som gjør Miliarium godt rustet til å håndtere dagens krav og forventninger, og de endringene som kommer fortløpende på en god måte.

Planleggingsfasen

Gjennomføringsfasen

Bruksfasen

Logo footer
Org. nr: 916 287 305
Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Kontakt oss på post@miliarium.no