Aktuelt

Vil bygge 50 nye boliger på Munkerud

26. november 2018

Munkerudgrenda er navnet på det nye boligfeltet som er under planlegging i bydel Nordstrand. Her planlegges inntil 50 nye rekkehus.