Prosjekter

Smestad

Oslo

Smestad er definert som et prioritert utviklingsområde i Oslo.

  • Vi jobber sammen med og på vegne av noen grunneiere med utvikling av et tomteområde på Smestad