Prosjekter

Storaneset

Bergen

Større næringseiendom sentralt ved Arnavågen i Arna. Samarbeidsprosjekt med Hølleland Holding.

  • Ca. en kilometer fra togstatsjonen i Arna
  • Idyllisk og vestvendt beliggenhet mot Arnavågen
  • Tomteområde på ca. 40 mål
  • Samlet eiendomsmasse på ca 22.000 kvm
  • Forvaltning og drift av eksisterende eiendomsmasse
  • Spennende transformasjonsmulighet på sikt
  • Nytt dobbeltspor mellom Arna og Bergen vil gi avganger fra Arna stasjon hvert 15.minutt