Personvernerklæring

Følgende er basert på personvernerklæring for datatilsynet.no.

Ditt personvern er viktig for oss i Miliarium. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter, hvilke data vi samler inn og hvilke rettigheter du har. Personvernerklæringen er utarbeidet i henhold til GDPR – EUs forordning om personvern. Den gjelder bruk av miliarium.no og informasjon du legger igjen her, samt data vi innhenter fra kilder som nyhetsbrev eller tredjeparts kilder.

Miliarium er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles. Har du spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger? Kontakt oss. Kontaktinformasjon finner du inn under kontakt.

 

Hva registrerer vi?

Vi samler inn informasjon på flere måter. Dersom du ønsker å bli kontaktet, av oss oppgir du data som navn, telefonnummer eller e-post, og vi vil gjennom skjemaer innhente relevante opplysninger til dette.

Som en viktig del av å forstå bruksmønsteret til besøkende på nettsidene våre, og herunder lage et brukervennlig nettsted bruker vi analyseverktøyet Google Analytics for å analysere informasjon. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies, som lagrer små filer med informasjon som blir liggende på datamaskin din. Denne funksjonen kan du slå av i din nettleser.

Vi oppbevarer følgende opplysninger i vår database; navn, telefonnummer, e-postadresse, samt din forespørsel til oss.

 

Deling av din informasjon

Vi utleverer aldri informasjon om deg til en tredjepart uten ditt samtykke.

Miliarium lagrer personvernopplysningene dine så lenge vi har rettslig grunnlag for det og et nødvendig behov. Data vi ikke lenger formålsmessig har behov for å lagre vil vi slette eller anonymisere. Du har rett til innsyn i de opplysningene vi har lagret på deg, og kan også kreve å rette på eller få disse slettet i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan når som helst gi oss beskjed dersom du ikke lenger øsnker at vi skal ta vare på din kontaktinformasjon og sletter da din lagrede informasjon og adresse.

Miliarium kan når som helst endre denne personvernerklæringen såfremt endringene er i tråd med gjeldende lovverk.


The following is based on the privacy policy for datatilsynet.no. 

Your privacy is important for us at Miliarium. You’ll find information about how we handle and store the personal information we gather, what data we collect and your rights in this privacy policy. The policy has been prepared in accordance with GDPR – the EU’s regulation of privacy. It applies to the use of miliarium.no and the information that you leave here, as well as the sources we gather contact forms and third party sources.

Miliarium is the controller responsible for the personal data collected. Do you have any questions regarding our processing of personal data? Please contact us. Contact information can be found under contact.

 

What information do we collect?

We gather information from different sources and in different ways. If you us an inquiry, you’d have to enter your name, contact information and/or email, and we will collect relevant data that will help us to enable personalization of content.

We use Google Analytics’ analysis tool to better understand visitor behavior and likes, so that we’re able to build a user friendly website. Google Analytics use cookies to collect information and store this on your computer. You can turn this feature off in your browser at any time.

We store this information in our database: Your name, your telephone number, email and information you share with us in the contact-forms.

 

Sharing of information

We never share information about you to any third parties without your consent.

Miliarium store your privacy information as long as we have legal basis and the necessary needs to do so. We will delete or anonymize data that we no longer have the intended purpose to store. You have the right to access your personal information at any time, the right to correct what you deem false and have the information deleted in accordance with applicable law. You can choose to contact us for deleting the data we have stored and we will then delete your stored information and email address.

Miliarium can edit this privacy policy at any time as long it is in line with the current legislation.

Denne nettsiden bruker Google Analytics for innsamling av informasjonskapsler. Dette sørger for full funksjonalitet, hjelper oss å tilpasse innholdet og eventuell reklame, og kan bli brukt i analyseformål. Du kan lese mer om vår personvernerklæring her.