Aktuelt

Fremgang i områdereguleringen på Storaneset

8. mai 2023

Bergen kommune har kunngjort oppstart av offentlig områderegulering for Storaneset og offentlig ettersyn av planprogram. Storaneset er et område på ca. 100 dekar i Indre Arna, ca. 1 kilometer fra togstasjonen i Arna der du kan ta toget til Bergen sentrum på bare 8 minutter.

 

– Områdereguleringen skal legge til rette for transformasjon av Storaneset fra dagens næringsområde til et byutviklingsområde. Et premiss for planarbeidet er å etablere en god trase for gående og syklende fra Storaneset til Øyrane, fremgår det av kunngjøringen.

 

Noen sentrale tema som skal undersøkes i planarbeidet, er utnyttelsesgrad i ny bebyggelse, kvalitet i byrommene, potensial for gjenbruk av dagens bygningsmasse og gode forhold for myke trafikanter. Ny skole og kobling over vågen til Holmen skal vurderes i planarbeidet.

 

Miliarium Bolig skal, sammen med Hølleland Holding, utvikle boliger på Storaneset som en del av områdeplanen.

Denne nettsiden bruker Google Analytics for innsamling av informasjonskapsler. Dette sørger for full funksjonalitet, hjelper oss å tilpasse innholdet og eventuell reklame, og kan bli brukt i analyseformål. Du kan lese mer om vår personvernerklæring her.