Aktuelt

Nyskapende boligutvikling

16. november 2017

Miliarium Bolig har i samarbeid med Bonum satt i gang utviklingen av et konsept som muliggjør nye boligprosjekter med gode bokvaliter i utfordrende områder med hensyn til støy og luftforurensing.