Karriere

Miliarium Bolig / Adolfsen-Gruppen søker partner / dealmaker

Partner/dealmaker, Husebybakken 28B, 0379 Oslo

Vi søker partner innenfor kjøp og utvikling av bolig- og næringseiendom

Bakgrunnen for rekrutteringen er at Miliarium Bolig vurderer at det er gode investerings- og verdiskapningsmuligheter knyttet til utvikling av boliger og næringseiendom i definerte områder i Norge.

Miliarium Bolig har pt. primærkompetanse og -erfaring knyttet til boligutvikling og i mindre grad utvikling av næringseiendom.

Miliarium Bolig sine eiere ønsker også muligheten til å eksponeres mot næringseiendom i større grad gjennom Miliarium-systemet. Det kan derfor være aktuelt å etablere partnerskap med en person som har primærkompetanse innenfor næringseiendom.

Les stillingsannonsen her

Søknadsfrist: 24. mai 2020